Rabu, 06 April 2011

Pasahat Sulang Sulang Pahompu

Jotjot do binege hata manuruk-nuruk, aha do lapatanna jala aha disuruk?